De Sloepen

We hebben momenteel twee sloepen, een stalen en een polyester sloep. Sinds 1995 hebben we de Maarten Harpertsz. Tromp, een stalen sloep welke we zelf hebben omgebouwd tot achtmans roeisloep. In 2009 hebben we de Witte de With gekocht, een polyester kuikensloep die in Deventer bij Q-boat gebouwd is.

De stalen sloep
De polyester kuikensloep